چشم انداز هلدینگ سپاس

صنعت نرم‌افزاری و خدمات آنلاین که شرکت دانش بنیان آریاپرداز رایکا نیز زیرمجموعه آن تلقی می‎گردد، صنعتی است اقتصادی، عدالت محور، پایدار و قابل اعتماد، که تسهیل انجام امور را برای روند طبیعی زندگی مردم ایران و چرخه فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و خدماتی) کشور به شیوه‌ای آسان، سریع، مشتری مدار و با کمترین هزینه و به شکلی همه‌جانبه تامین کرده و ضمن تعامل سازنده و موثر درصدد کسب جایگاه عالی در بین کشورهای رقیب و بهره برداری مناسب از ظرفیت‌های کشور، تقویت جایگاه صنعت فین تک  در حفظ سرمایه‌های ملی و نیز عرضه خدمات همه‌جانبه از جمله خدمات بیمه‌ای آنلاین و باشگاه مشتریان به خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و مشتریان خارجی است.

مأموریت هلدینگ سپاس

ماموریت اول : توسعه فرهنگ نرم‌افزاری و ارتقای سطح خدمات آنلاین

ماموریت دوم : افزایش تنوع و توسعه محصولات خدماتی

ماموریت سوم:  افزایش مشتریان بیمه‌ها با استفاده از متد‌های bundling، حفظ و نگهداشت مشتریان فعلی و جذب مشتریان ارزنده در باشگاه مشتریان

ماموریت چهارم: طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه خدمات آنلاین در عین شفاف سازی ارائه قیمت‌ها و سیاست‌های مشتری مدارانه شرکت‌های بیمه