اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

Our clients

فعالیت های اصلی

Consultants

مهمترین محصولات اینشورتک

شامل بیمه دات کام، سامانه مناقصات بیمهای،

بازاریابی هوشمند و سامانه بازاریابان

Art direction

محصولات تراولتک
شامل GDS، سفرداتکام، شانا تراول، سامانه مدیریت فرودگاه، سامانه مدیریت مجوز پرواز، 6I و B

Prototyping

محصولات فین تک

شامل نت سیس پی، مارکت پلیس و کیف پول

هلدینگ سپاس

درباره هلدینگ سپاس

مجموعه «سپاس» فعالیت خود را در سال 1395 و در ابتدا به صورت فعالیت جداگانه در سه مجموعه مجزا در حوزه­‌های اینشورتک، تراول‌تک و فین‌تک آغاز کرد. در سال 1400 این سه مجموعه با هم ترکیب شده و مجموعه‌ای به نام «هلدینگ سپاس» را تشکیل دادند. هلدینگ سپاس با اتکا بر استفاده از به روزترین زیرساخت‌های فنی و با بهره‌­گیری از متخصصین باتجربه درصدد توسعه و گسترش سه حوزه بیمه، گردشگری و مالی کشور بوده است.

در هر کدام از این حوزه‌ها محصولات و خدمات متنوعی عرضه شده است. مهم­ترین محصولات اینشورتک شامل بیمه‌دات‌کام، سامانه مناقصات بیمه­‌ای، بازاریابی هوشند و سامانه بازاریابان، محصولات تراول‌تک شامل GDS، سفردات‌کام، شانا تراول، سامانه مدیریت فرودگاه، سامانه مدیریت مجوز پرواز، I6 و BSP و محصولات فین‌تک شامل نت‌سیس‌پی، مارکت پلیس و کیف پول است. هدف هلدینگ سپاس، عرضه خدمات باکیفیت در هر سه حوزه و برطرف کردن نیاز مشتریان و ایجاد بستری مناسب در فضای آنلاین است. هم اکنون این گروه با تلاش­، توانسته خود را به عنوان یک بازوی مهم در بستر کارآفرینی کشور معرفی کند.

درباره هلدینگ سپاس

مجموعه «سپاس» فعالیت خود را در سال 1395 و در ابتدا به صورت فعالیت جداگانه در سه مجموعه مجزا در حوزه­ های اینشورتک، تراول تک و فین تک آغاز کرد. در سال 1400 این سه مجموعه با هم ترکیب شده و هلدینگی به نام «هلدینگ سپاس» را تشکیل دادند. هلدینگ سپاس با اتکا بر استفاده از به روزترین زیرساخت های فنی و با بهره‌­گیری از متخصصین باتجربه درصدد توسعه و گسترش سه حوزه بیمه، گردشگری و مالی کشور بوده است.

در هر کدام از این حوزه‌ها محصولات و خدمات متنوعی عرضه شده است. مهم­ترین محصولات اینشورتک شامل بیمه دات کام، سامانه مناقصات بیمه­‌ای، بازاریابی هوشند و سامانه بازاریابان، محصولات تراول تک شامل GDS، سفر دات کام، شانا تراول، سامانه مدیریت فرودگاه، سامانه مدیریت مجوز پرواز، I6 و BSP و محصولات فین تک شامل نت سیس پی، مارکت پلیس و کیف پول است. هدف هلدینگ سپاس، عرضه خدمات باکیفیت در هر سه حوزه و برطرف کردن نیاز مشتریان و ایجاد بستری مناسب در فضای آنلاین است. هم اکنون این گروه با تلاش­، توانسته خود را به عنوان یک بازوی مهم در بستر کارآفرینی کشور معرفی کند.

شرکت های ارائه دهنده خدمات زیر مجموعه هلدینگ سپاس